Opret en opgave ved at klikke i feltet ud fra den givne medarbejder og den givne dag på forsiden under planlægning.
 
Tildel hvilken sag, som opgaven skal høre under. Klik på ”sag ”-bjælken og vælg den givne sag. Tryk ”tilbage” og oplysningerne bliver gemt.
 
Klik på ”detaljer ”-bjælken og tilføj opgavens detaljer; overskrift, beskrivelse og reference.
 
Vælg opgavetype, om det er en alm. opgave, løs opgave eller gentagende opgave.
 
En alm. opgave er en opgave med et tidspunkt og en dato koblet på.
 
En løs opgave er en opgave uden fast tidspunkt og dato, men med et tidsestimat koblet på. Det vil sige at opgaven laves, når der er tid.
 
En gentagende opgave er en opgave, der gentages. Vælg om opgaven skal gentages dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt. Vælg intervallet for gentagelsen; en bestemt ugedag eller efter et bestemt antal dage. Vælg til sidst en eventuel ophørsdato. Tryk ”tilbage” og oplysningerne bliver gemt.
 
Klik på ”medarbejdere ”-bjælken og vælg, hvilken medarbejder, der skal udføre opgaven.
 
Klik ”vælg” ud fra den givne medarbejder i højre side.
 
Vælg flere eller slet eventuelle valgte medarbejdere igen ved at klikke på det røde skraldespands-ikon ved siden af medarbejderens navn øverst under valgte medarbejdere. Tryk ”tilbage” og oplysningerne bliver gemt.
 
Klik på ”interne beskeder ”-bjælken og vælg de forudindstillede beskeder, der skal kobles på opgaven.
 
Klik ”vælg” i højre side ud fra de beskeder, der skal vælges. Tryk ”tilbage” så oplysningerne på opgaven bliver gemt.
 
Klik på ”tjeklister ”-bjælken og vælg, de forudindstillede tjeklister, der skal kobles på opgaven.
 
Klik ”tilføj” i højre side ud fra de lister, der skal vælges. Tryk ”tilbage” for at komme retur til opgaven, så den kan gemmes.
 
Klik ”gem” og opgaven er nu oprettet.


På forsidens kalendervisning er der her vist to medarbejder grupperinger, der hver har deres egen farve. Ud fra hver medarbejder er der koblet nogle opgaver på dem. Den orange farve indikerer, at opgaven er oprettet men ikke påbegyndt endnu. Den grønne farve viser, at opgaven er i gang. Den gule farve fortæller, at opgaven er sat på pause. Den røde farve indikerer, at opgaven er afsluttet og klar til at blive faktureret.