Se video guide på YouTube her >> 
Få en opgaves ”opgave-menu” frem ved at lave et fast tryk (hold inde) på den given opgave på forsiden. En menu kommer frem med 5 handlinger: Vis opgaveresumé, Ring til kunde, Vis vej, Flyt opgave, Vis interne beskeder.
-Vis opgaveresume: Se først opgaveresuméet for at danne dig et overblik over opgaven.
-Vis vej: Vis vej for at se, hvor lang tid det tager at køre ud til kunden og få planlagt ruten. Ved tryk på ”vis vej” kommer du ind på mobilens navigation, og har den åben ved siden af MobilOrdre app’en.
-Vis intern besked: Det er altid vigtigt at se interne beskeder, hvis det er noget, du skal tage stilling til inden, du ankommer til kunden.
-Ring til kunde: Kunden telefonnummer er gemt i systemet, under oprettelsen af kunden. Du bliver derfor med et tryk ført over mobilens opkaldsliste, hvor kundens nummer allerede er vist i feltet, så du bare trykke på ring op- knappen.
-Flyt opgave: Hvis opgaven ikke blev færdig til planlagt tid den givne dag, kan den flyttes til en ny dag eller til en anden kollega.


Har opgaven en grå farve, er den oprettet, tildelt dig, og ikke påbegyndt. Er opgaven blå er den oprettet, tildelt dig, ikke påbegyndt, og indikerer, at der er en intern besked, du skal være opmærksom på. Det vil også blive vist med et sort udråbstegn i højre side på opgaven. Er opgaven grøn, er den i gang. Har opgaven en gul farve, er den sat på pause. En løs opgave vil have et sort hængelås-ikon, der indikerer, at opgaven er låst indtil den flyttes til en fast opgave. Tilmed kan en løs opgave også have det sorte udråbstegn, til at indikere en intern kommentar på opgaven. Opgavens farve, kan kontoret også se i webportalen.


App’ens forside giver dig et overblik over dagens opgaver. Forsiden viser dags dato i toppen, hvor du kan navigere frem og tilbage i kalenderen øverst ved hjælp af pilen til højre eller til venstre. I bunden af siden står "Total tidsforbrug", som viser dagens registrerede timer. På forsiden vil opgaverne blive delt op i faste opgaver og løse opgaver. De løse opgaver vil altid være placeret nederst, og vil være på alle datoer. Du kan ud fra farverne danne dig et hurtigt overblik over status på opgaverne.