Senest oprettet spørgsmål/svarLinket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/06/6-3-foretag-en-betaling/


Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/06/6-2-hold-styr-paa-dine-fakturaer/
Klik på ”opret ny kladde” øverst til venstre på forsiden i faktureringsmodulet.
Søg efter den afsluttede sag og vælg ved at klikke på den specifikke sag. Vinduet vil lukke og en faktura kladde er påbegyndt.
Tryk på ”fakturakunde og betalingsbetingelser ”-bjælken øverst i venstre hjørne, for at tjekke at det er den rigtige kunde og de korrekte kundeoplysninger.
Tryk på ”vælg opgavelinjer ”-bjælken i venstre hjørne for at tilføje de korrekte varelinjer til fakturaen. Kryds de varelinjer af som skal faktureres og tryk ”tilbage” til kladden.
Varelinjerne er nu tilføjet faktura kladden, og beløbet er også kommet på øverst i højre hjørne. Om nødvendigt, tilføj manuelt en ny fakturalinje på den blå knap ”tilføj ny fakturalinje” til højre. Slet en fakturalinje længst til højre på det røde skraldespands-ikon ud fra fakturalinjen. Tilføj en note til venstre for skraldespands-ikonet.
Tryk på ”fakturainformation ”-bjælken øverst for at tilføje overskrift og beskrivelse. Kopiér den allerede indtastede arbejdsbeskrivelse fra marken ved at klikke på den blå knap ”kopiér til fakturabeskrivelse” i højre side. Tryk ”tilbage” for at vende tilbage til faktura kladden.
Klik ”andre handlinger” nederst i højre side og vælg ”forhåndsvisning” for at se faktura kladdens layout. Klik ”slet kladde” for at slette eller klik ”fakturér”, hvis kladdens skal faktureres. Klik ”gem”, hvis faktura kladden skal gemmes til senere.
Se en forhåndsvisning for at tjekke alle detaljer inden fakturering.
Hvis kladden gemmes ligger den nu på forsiden og kan til enhver tid faktureres.
Klik ”fakturér” og vælg hvilke informationer, funktioner og bilag, der skal med i fakturaen.


Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/06/6-1-opret-en-faktura-kladde/
Redigér din vare ved at klikke på den blå ”rediger ”-knap i højre side ud fra varelinjen på forsiden under varer. Klik ”gem”.


Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/06/5-3-rediger-en-vare/
Klik på ”import” øverst i venstre side på forsiden i varemodulet. Vælg din fil ved at klikke på ”vælg fil” øverst, tjek din data igennem og klik til sidst på ”importér” nederst.


Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/06/5-2-opret-en-vare-gennem-import/
Klik på ”opret ny vare” øverst i venstre side på forsiden under varer. Indtast dine vare informationer og klik ”gem”.


Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/06/5-1-opret-en-vare-manuelt/
På forsidens kalendervisning er der her vist to medarbejder grupperinger, der hver har deres egen farve (lilla og blå). Ud fra hver medarbejder er der koblet nogle opgaver på dem. Den orange farve indikerer, at opgaven er oprettet men ikke påbegyndt endnu. Den grønne farve viser, at opgaven er i gang. Den gule farve fortæller, at opgaven er sat på pause. Den røde farve indikerer, at opgaven ikke er blevet lavet til den afsatte tid og derfor, at den er forfalden. Det er også gjort synligt med det røde udråbstegn ud fra medarbejderens navn i venstre side.


Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/06/4-2-en-opgaves-farve/
Opret en opgave ved at klikke i feltet ud fra den givne medarbejder og den givne dag på forsiden under planlægning.
 
Tildel hvilken sag, som opgaven skal høre under. Klik på ”sag ”-bjælken og vælg den givne sag. Tryk ”tilbage” og oplysningerne bliver gemt.
 
Klik på ”detaljer ”-bjælken og tilføj opgavens detaljer; overskrift, beskrivelse og reference.
 
Vælg opgavetype, om det er en alm. opgave, løs opgave eller gentagende opgave.
 
En alm. opgave er en opgave med et tidspunkt og en dato koblet på.
 
En løs opgave er en opgave uden fast tidspunkt og dato, men med et tidsestimat koblet på. Det vil sige at opgaven laves, når der er tid.
 
En gentagende opgave er en opgave, der gentages. Vælg om opgaven skal gentages dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt. Vælg intervallet for gentagelsen; en bestemt ugedag eller efter et bestemt antal dage. Vælg til sidst en eventuel ophørsdato. Tryk ”tilbage” og oplysningerne bliver gemt.
 
Klik på ”medarbejdere ”-bjælken og vælg, hvilken medarbejder, der skal udføre opgaven.
 
Klik ”vælg” ud fra den givne medarbejder i højre side.
 
Vælg flere eller slet eventuelle valgte medarbejdere igen ved at klikke på det røde skraldespands-ikon ved siden af medarbejderens navn øverst under valgte medarbejdere. Tryk ”tilbage” og oplysningerne bliver gemt.
 
Klik på ”interne beskeder ”-bjælken og vælg de forudindstillede beskeder, der skal kobles på opgaven.
 
Klik ”vælg” i højre side ud fra de beskeder, der skal vælges. Tryk ”tilbage” så oplysningerne på opgaven bliver gemt.
 
Klik på ”tjeklister ”-bjælken og vælg, de forudindstillede tjeklister, der skal kobles på opgaven.
 
Klik ”tilføj” i højre side ud fra de lister, der skal vælges. Tryk ”tilbage” for at komme retur til opgaven, så den kan gemmes.
 
Klik ”gem” og opgaven er nu oprettet.


Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/06/4-1-opret-en-opgave/
Tilføj eller se den dokumentation, der er koblet på sagen, kunden, eller de tilkoblede opgaver. Lav flere mapper i den øverste bare. Upload fra din browser ved at klikke ”browse” nederst i højre side, eller træk din dokumentation over i midterfeltet.

Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/06/3-2-tilfoej-se-dokumentation-paa-en-sag/
Opret en ny sag ved at klikke på ”opret ny sag” øverst i venstre side på forsiden i sager. Tilføj oplysningerne under de forskellige felter; sagsnavn, rekvisionsnr., hovedsag (hvis sagen skal tilknyttes en hovedsag), projektansvarlig (sæt en medarbejder på sagen), kunde informationer, leveringsadresse (bliver automatisk udfyldt, når kunden registreres), og intern kommentar.

Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/06/3-1-opret-ny-sag/