Senest oprettet spørgsmål/svarLinket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/19/23-log-ud/
Forudsætningen for at ugerapporten bliver korrekt er, at alle aftaler der startes, også afsluttes samme dag, eller kopieres til en ny aftale. Ugerapporten er lavet til, at du kan holde styr på dine timer. Hvis du på ugebasis ikke har fået registreret nok timer, har du mulighed for at ændre det i ugerapporten, sådan at du får de timer du skal have.


Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/19/22-ugerapport/
Når du skal afslutte en opgave, klik da ”afslut” øverst i højre hjørne. Her kan du vælge om opgaven skal afsluttes eller kopieres til en anden dag, hvis den ikke er helt afsluttet, men at du bare er færdig med den for dagen.
Vælger du ”kopiér opgave”, kommer du ind på en ny side, hvor du her skal vælge medarbejder (hvis opgaven skal kobles på en anden medarbejder), opgavetype, dato og tid.
Vælger du at afslutte opgaven, uden at du har tilføjet dit tidsforbrug, vil du få en pop-up, der spørger om du er sikker på at opgaven skal afsluttes uden en timeregistrering. Vælger du ”ja”, afsluttes opgaven. Vælger du ”nej”, kommer du tilbage til opgaven, hvor du får mulighed for at tilføje dine timer. Du skal herefter klikke på ”afslut” igen øverst i højre hjørne for at afslutte opgaven.
Så snart opgaven er afsluttet er den klar til fakturering.


Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/19/21-afslut-en-opgave/
Gå til opgavens fil-side. Når du er færdig med opgaven, kan du se om der er nogle tjeklister koblet på opgaven, så står de under aktive tjeklister. Du har også mulighed for at tilføje en anden tjekliste til din opgave, blandt de tilgængelige tjeklister.
Klik ind på den eller de aktive tjeklister, fuldfør dem og klik ”gem”.


Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/19/4-1-fuldfoer-en-tjekliste/
På opgavens fil-side kan du øverst i højre side klikke på kamera-ikonet for at tage et billede til opgaven. Vælg enten ”tag billede” for at starte kameraet eller ”vælg billede” for at tilgå mobilens fotos/billedgalleri. Beskriv billedet og klik ”gem”.


Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/19/20-tilfoej-en-fil-eller-et-billede/
Gå til tidsforbrug-siden på opgaven. Registrér nu dine timer nedenfor. Her er der fra kontorets side lavet nogle standard tidsvarer. Vælg fx x antal normaltimer og registrér dem på opgaven. På den måde bliver din timeseddel også registreret i samme system. OBS: Vær opmærksom på, at tidsforbrug tælleren indikerer enheder af en time, fx at 0,73 time er 73 enheder af 1 time. Den tæller derfor ikke minutter, men enheder. 1 time = 100 enheder. Hvis vi skulle regne de 0,73 enheder i minutter, bliver det 0,73 enheder x 60 minutter = 44 minutter.
Hvis du klikker på den hvide pil i højre side på den enkelte tidsvare, bliver en historik over de registrerede ændringer på tidsvaren vist.
På forsiden kan du nu se den registrerede tid i den gule bare i bunden.


Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/19/19-tilfoej-tidsvarer-registrer-dine-timer/
Gå til opgavens materiale-side. I varekartoteket i MobilOrdre portalen, bestemmes det om en vare kan være en justerbar vare. Det kan fx være en diverse vare, søg derfor efter den vare og tilføj antal.
På materiale-siden er varen nu illustreret med en svensknøgle for at indikere, at varen er en justerbar vare. Klik nu på den vare og vælg ”Justér denne varelinje” i pop-up’en. Nu har du mulighed for at tilføje en beskrivelse og en pris. Klik ”gem”.
 

Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/19/18-tilfoej-en-justerbar-vare/
Gå til materiale-siden på den givne opgave og tilføj en vare ved at scanne stregkoden (vel at mærke at varen allerede er registreret i systemet). Klik på scannings-ikonet længst til højre for søgefeltet. Kameraet åbner nu op og du kan scanne stregkoden.


Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/19/17-tilfoej-en-vare-ved-at-scanne-den/
Gå til opgavens materiale-side og tilføj en vare fra favorit varekartoteket ved at klikke på stjerne-ikonet til højre for søgefeltet. Vælg en favoritvare undergruppe, vælg varen, vælg antal i pop-up feltet, klik ”ok” og varen er tilføjet til materiale-siden.


Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/19/16-tilfoej-en-favoritvare/
Registrér dit vareforbrug i marken direkte på opgaven. Gå til opgavens materiale-side og søg varen frem, scan den ind eller find den givne vare under favorit varekartotek (vis som en stjerne).
Søg efter en vare i søgefeltet øverst. Vælg din vare, vælg antal i pop-up feltet, klik ”ok” og varen er nu registeret på materiale-siden.


Linket til denne artikel er: https://help.mobilordre.dk/2018/12/19/15-tilfoej-en-vare/