Senest oprettet spørgsmål/svar

I opret aftale fra winkompas, klikkes der ind på:
 1. Indstillinger
 2. Systemindstillinger
 3. Vælg ansvarlig felt (1-8 eller sælger)
Dette er feltet man ønsker der skal udfyldes for at få ansvarlig udfyldt på app'en  

Linket til denne artikel er: http://help.mobilordre.dk/vaelg-ansvarlig-felt/
I opret aftale fra winkompas, klikkes der ind på:
 1. Indstillinger
 2. Systemindstillinger
 3. Overfør timer til kladde (Ja/Nej)
Hvis der vælges ja overføres medarbejders timer til ordre kladde hvor de skal godkendes inden ordren kan fakturaers ud Det er vigtigt at kladden bliver oprettet med medarbejderens initialer, hvis man er i tvivl om hvad medarbejderen er oprettet som kan man finde det inde i
 1. Opsætning
 2. Opsætning
 3. Diverse
 4. Medarbejder
Her er det feltet medarbejder som er initialerne der skal oprettes i kladden

Linket til denne artikel er: http://help.mobilordre.dk/overfoer-timer-til-kladde/
I opret aftale fra winkompas, klikkes der ind på:
 1. Indstillinger
 2. Systemindstillinger
 3. Vis alle priser (her vælges der ja hvis det ønskes at priser kan ses ude på app, eller nej hvis priserne ønskes fjernet)
 

Linket til denne artikel er: http://help.mobilordre.dk/vare-uden-pris/

Opsætning

Når din virksomhed er tilmeldt til Mobilordre, Mobilordre er aktiveret og din konto er verificeret, skal der sættes ganske lidt op i økonomisystemet, før at du kan teste systemet.

Opsætningen sker automatisk, når du har logget på Winkompas via: https://rdgw.dlnhosting.net/RDWeb/Pages/da-DK/Default.aspx og klikker på ”Winkompas 3” ikonet.

 • Første del er en oprettelse af regnskabet for din virksomhed.
  • I pop-up en WinKompas: ”Skal databasen tilpasses” vælges ”Ja” hvorefter dette udføres i et opdateringsvindue.
  • Når tilpasningen er færdig klikkes på ”OK” i pop-up vinduet.

 • Andel del er selve regnskabsopsætningen, hvor der vælges:
  • - Flueben i ”Brug standard kontoplan”
  • - Flueben i ”Brug standard opsætning”
  • - Regnskabsår, antal måneder, moms periode og momsstart.

PS: de valg der allerede er lavet, kan bruges uden ændringer ..

 • Når disse er udfyldt klikkes på ”Fortsæt” og Winkompas sættes op i henhold til valgene i et opsætningsvindue.
 • Når opsætningen er færdig klikkes på ”OK” i pop-up vinduet med "Regnskabsopsætning har dannet regnskabs- og Moms perioder for regnskab."  og systemet sat op.
Dette betyder, at der er oprettet:

Opret en debitor og en vare

For at kunne teste Mobilordre, skal der mindst oprettes én vare og én debitor, så den første aftale kan oprettes på en debitor og der kan tildeles en vare til aftalen. Dette sker fra WinKompas.

Når du er logget på med din WinKompas bruger på https://dlnapp.dlnhosting.net/RDWeb følger du denne vejledning: NB: Den bedste test vil være med egne data, og vi hjælper meget gerne med import af dine debitorer og dit lager. Kontakt os på telefon 96 56 19 00 eller via mail på support@dln.dk. Tillykke - Nu er du klar til digital tidsregistrering.

Opret den første aftale

Du logger på http://webportal.mobilordre.dk med din bruger, klikker på dagsvisning øverst til venstre, "trækker" en opgave til din bruger i kalendervisningen, udfylder pop-upén og du kan efterfølgende se den nye opgave på Mobilordre på telefonen.

Du kan søge efter hjælp til funktioner i søgefeltet øverst på siden http://help.mobilordre.dk. Kontakt os gerne på telefon 96 56 19 00 eller via mail på support@dln.dk

Linket til denne artikel er: http://help.mobilordre.dk/foerste-gang-med-mobilordre/

I Winkompas klikkes på "Lager" i venstre side, herefter vælges "Lager"

I lager billedet klikkes F7 og diverse felter udfyldes.

Husk at gemme med shift+F2 eller ctrl+S

Ring evt. til support tlf. 9656 1900Linket til denne artikel er: http://help.mobilordre.dk/oprette-varer/

I Winkompas klikkes på "debitor/ordre" i venstre side, herefter vælges "debitor"

I debitor billedet klikkes F7 og diverse felter udfyldes.

Husk at gemme med shift+F2 eller ctrl+S

Ring evt. til support tlf. 9656 1900Linket til denne artikel er: http://help.mobilordre.dk/oprette-kunder/
Man kan oprette en aftale på flere forskellige måder
 1. Klik et vilkårligt sted på en dag for en medarbejder og den popper op med "Opret ny aftale"
 2. Træk musen hen over tidsrummet hvor aftalen skal laves (fra-til)
 3. Klik på en gruppe af personer for at oprette en aftale på alle. (Afdeling Nord)

PS: er det "alle" i en gruppe undtagen 1 eller flere, kan alle vælges og de pågældende kan fjernes på selve aftaleoprettelsen.

Opret ny aftale I opret ny aftale er der forskellige punkter der skal tages stilling til:
 • "Vælg medarbejdere"
 • "Stamdata"
 • "Ordreoplysninger"
 • "Materiale"
Nedenfor vises et eksempel på en aftaleoprettelse: "Vælg medarbejdere" I denne del vælges medarbejdere som skal have tildelt opgaven i Mobilordre. Hvis der er valgt flere via en gruppe, kan de "uønskede" fjernes, ved at fjerne det grønne flueben. "Stamdata" I denne sektion indtastes stamdataene for aftalen:
 • "Opret aftale" : Kunden, som aftales skal laves på.
  • "Kundeoplysninger" : opdateres ved valg af kunde
 • "Vælg ordre" : Her vælges om der skal arbejdes på en eksisterende ordre eller der skal oprettes en ny ordre. Igangværende ordrer vises i listen.
 • "Vælg afdeling" : Hvis der benyttes afdelinger i virksomheden kan aftalen tildeles til afdelingen her.
 • "Beskrivelse" : Her skrives en kort overskrift for aftalen (den vises ved aftalen på forsiden af Mobilordre). I det andet felt uddybes, hvad der skal laves på opgaven. (dette kan ses, hvis aftalen åbnes på mobiltelefonen)
 • "Start/Slut" : Her angive dato og start og slut tid.
  • ønskes der en gentagende opgave sættes et flueben og der kommer en menu med valg til opgaven. (Uddybes nedenfor)
 • "Intern Besked" : Her er der en række interne besked, man kan sende med aftalen. (det fremgår af aftalen på telefonen, hvis der er en intern besked. Så har aftalen farven blå)
 • "Tjekliste" : Her kan vælges de tjeklister, som man benytter i virksomheden. Så vil medarbejderen skulle udfylde tjeklisten uden på opgaven. (kvalitetssikring)
Gentagende opgaver. Hvis der under "Start/Slut" vælges gentagende opgave, kan der vælges forskellige gentagelses mønstre.
 • "Startdato for gentagelse" : hvornår skal den første opgave oprettes.
 • "Hvor ofte skal opgaven gentages ?
  • "Dagligt", "ugentligt", "månedligt" eller "årligt".
  • "Alle hverdage" eller "Angiv interval"
Dagligt: Standard er gentagelse dagligt uden slutdato. Denne kan gøres mere præcis ved at vælge "Alle hverdage" eller "Angiv interval", f.eks. hver 2 eller 3 dag og en slutdato eller et antal gentagelser. Ugentligt: Standard er gentagelse ugentligt uden slutdato. Også her kan opgaven specificeres ud på ugedage og gentagelse "for hver x uge" og en slutdato eller et antal gentagelser. Månedligt: Standard er gentagelse hver måned, den 3 dag. Denne type gentagende opgave kan være lidt kompleks. Der kan vælges gentagelse udfra en "simpel dag" f.eks. den 1 eller den 20 i måneden eller en "avanceret dag" den første onsdag i måneden eller den sidst torsdag i måneden og dette kan kombineres med en slutdato eller et antal gentagelser. Årligt: Standard er gentagelse hvert år, den 3 oktober. Der kan vælges gentagelse udfra en "simpel dag" f.eks. den 17. oktober eller en "avanceret dag" den første weekenddag i marts og dette kan kombineres med en slutdato eller et antal gentagelser.

Linket til denne artikel er: http://help.mobilordre.dk/opret-aftale-2/
Hvis der klikkes på "Planlægning" i venstre side åbnes der for de 3 visninger:
 • Dagsvisning
 • Ugevisning
 • Månedsvisning
Dagsvisning: Dagvisning benyttes typisk meget og viser dagens program for medarbejderene. For at se dagen mere detaljeret kan der bruges et par indstillinger. Fluebenet til venstre i den gule kolonne "Skjul tiden udenfor arbejdsdagen" gør, at kun timerne defineret som arbejdsdagen vises. Derudover kan den "sorte streg" i højre side i det gule felt øverst benyttes til at minimere den gule menu og menuen i venstre side. Klik samme sted for at få menuerne tilbage.  

Linket til denne artikel er: http://help.mobilordre.dk/planlaegning/
Efter login til webportalen sker navigationen via menuen i toppen og menuen i venstre side. I menuen i toppen kan man via "Mobilordre Community" se:
 • "Udvikling"
 • "Nyheder"
Her kan man følge med i, hvad der er udgivet af funktionaliteter og hvad der er planlagt til at komme. Skal man skifte bruger, kan man benytte "Log ud" i menuen. Menuen i venstre side er opdelt i "Planlægning", som man benytter i det daglige og "Indstillinger", som bruges til at lave om på indstillingerne for webportalen.

Linket til denne artikel er: http://help.mobilordre.dk/forside-2/
Den første side på Mobilordre viser Nyheder, dvs. hvilke versioner af Mobilordre, der indholder hvilke ændringer. Så har man mulighed for at være opdateret.  

Linket til denne artikel er: http://help.mobilordre.dk/nyheder/